Mallku och Lulli – Sagan om den stora kondoren och den lilla kolibrin

Kondoren Mallku och kolibrin Lulli
Pris
80 kr
Familj, Konsert, Musik
Barn på Palladium, Familj, Musik
Arr.
Musik i Syd

Kolibrin Lulli ger sig ut på äventyr för att utmana kondoren Mallku i en tävling vid Titikakasjön.

Vem kommer först till Solen? Den stora kondoren Mallku eller den lilla kolibrin Lulli?

I en musikalisk föreställning berättas först en spännande saga ackompanjerad med andinsk folkmusik.

Därefter får barnen vara med och sjunga enkla sånger, röra sig och dansa till medryckande musik och indianska rytmer.

Föreställningen lyfter fram känslor och frågor om värdegrunder. Hur tar vi hand om vår jord? På vilka sätt kan vi hjälpa varandra fast vi är olika?

Medverkande: Khala Uma (Gitte Pålsson, Cesar Salazar, Tania Salazar Pålsson) och Allan Skrobe.

Från 3 år.