BABA KARAM – GENOM JAMILEH OCH KHORDADIAN – FUL

En deltagande dansföreställning som utgår ifrån den populära iranska dansformen baba karam.

Tre performers och en DJ bjuder upp dig till dans och en lyssning på queera dansminnen, i ett rum inspirerat av separatistiska fester där alla får möjlighet att dansa för och med varandra.

Verket är också en hyllning till de två tongivande och välkända amerikanskiranska koreograferna Jamileh och Mohammad Khordadian, som inspirerat miljontals runt om i världen att dansa baba karam. De har med sina viktiga arbeten förskjutit gränserna för vad dans kan göra och betyda för människor, och hur dans skapas i diaspora.

Med den här föreställningen bjuder vi in dig till ett rum för dans och gemenskap som ställer frågor om och omkullkastar traditioner och normer inom dansfältet och västerländska sceniska presentationer. Genom den populära dansformen baba karam, i vilken queera begär alltid är närvarande, vill vi också utforska drag och maskuliniteter utifrån ett perspektiv som nödvändigtvis inte reproducerar de sanningar vi tar för givna inom en vit dragtradition.

Dansarna och DJ’n finns inte med i rummet IRL, utan interagerar och bjuder upp via en videoprojektion. På så vis skapar vi ett rum och ett nu som vi alla, trots distans, delar. Frånvaron av fysiska performerkroppar är inte bara en lösning som gör föreställningen mer säker och möjlig att genomföra (på olika platser) i en pandemi. Den är även en möjlighet att konstnärligt spegla och undersöka de specifika förutsättningar vi ställts inför. Förutsättningar som vi, under en längre tid framåt, med stor sannolikhet kommer att behöva arbeta utifrån och skapa nya metoder för.

Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian är ett verk som ställer frågor kring intimitet, mobilitet och vårt behov av att skapa rum för gemenskap som överbryggar fysisk distans. Detta till följd av den rådande pandemin men också som en självklar verklighet för människor levandes i diaspora, på flykt och i en tid av klimatförändringar.

Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian produceras av Ful i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival/Stora Teatern, MDT – Stockholm och Rani Nair production med finansiellt stöd av EU- nätverket Be SpectACTive, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms stads kulturförvaltning, Region Skåne, Lunds kommun och Stenkrossen Maxi-stöd.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.