How to do things with romance: a prologue – Ellen Söderhult

Denna föreställning ingår i Festivalen Stolt Scenkonst under World Pride
Dansare som repeterar till föreställningen How to do things with Romance

”How to do things with Romance” är ett koreografiskt projekt med ambition att utforska romantik ur ett sociologiskt, feministiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Utgångspunkten är en subjektivt upplevt internaliserad och mainstream idé om romantik, starkt influerad av Hollywoodfilmer, musik och musikvideor från en västerländsk musikindustri. Med ett spektrum av känslor som ömhet, passion, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring är romantik ett älsklingstema i många former av gestaltande. Romantik kan vara intensifierat, förtätat upplevande men är också en socio-kulturell konstruktion. Men definitionen av romantik är också formad av konsumtionssamhället och individualism som dominerande ideologi, samt en konstruktion av individualistisk, (falsk) narcissism som naturlig och förhärligad av marknadsföring och reklam. Sättet som kapitalism kopplar ihop ansvar med ägande har också färgat romantikbegreppet. Den här dansen av många är ett försök att föreslå, föreställa och spekulera i andra uttolkningar av det romantiska.

Verket utgår från en idé om romantik som framställd i filmer, musikvideor och TV-serier som något som inte har så mycket att göra med innehåll, men mer med användandet av effekter för att förstärka eller skapa stereotyper, normer och därigenom producera specifika drömmar och begär, djupt rotade i konsumtionssamhällets premisser och idén om privat ägande. Här väcks frågor om, och i så fall hur, de positiva aspekterna av romantik kan omvärderas eller användas som medel för andra mål eller syften. Och hur relaterar romantik till kärlek, eller till en mindre exklusiv förståelse för begreppet som den här: ”Courtly love does not love the self any more than it loves the whole universe in a celestial or religious way” (Bodies without organs, A thousand Plateaus av Gilles Deleuze och Félix Guattari, 1987). Den här dansen är ett kast som i den etymologiska betydelsen av dans och balett – ballein – ballistik – att kasta för att träffa. Det är ett avsiktligt omkullkastande för att förlora betydelsen av romantik och föreställa den igen. Välkommen till en riot-grrrl inspirerad punkbalett.

CREDITS
Dansare: Hannah Krebbs, Lisen Pousette, Oda Brekke, Elise Sjöberg, Lisa Schåman, Ellen Söderhult, Klara Sjöblom, Am Ertl, Tiia Kasurinen och Michelle Persson (med reservation för ändringar).
Koreografi: Ellen Söderhult
Trummor: Iki Gonzalez Magnusson och Maria Wågensjö
Kostym: Chloe Chignell
Tack till tränare: Anna Grip
Fotograf: Sophia Hogman

Med stöd från: Kulturrådet, Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Kulturfonden Sverige Finland, Stockholms Stad och Ålands Kulturdelegation.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.